OM OSS

Orco Kommunikation AB startades 2006 för att bistå företag och andra organisationer med kvalificerad hjälp kring sponsorkommunikation och events. Med den långvariga erfarenhet och kunskap som Orco Kommunikation har, kan vi effektivisera arbetet för de flesta företag inom sponsring – oavsett vilket område som det gäller. Sponsring och events är komplicerade och avancerade metoder för att kommunicera. Vi kan hjälpa dig att tänka rätt, värdera rätt och göra rätt!

KONSULT­TJÄNSTER

Sponsorkommunikation är enkelt att förstå men svårt att bemästra. Vår populäraste tjänst i dag är att hjälpa företag att hantera inkommande förfrågningar om sponsring. Eftersom detta är tidskrävande och kräver både kunskap och erfarenhet, så är vårt system attraktivt för många företag. I tillägg bistår vi ofta med strategisk hjälp och med rådgivning. Kort sagt så kan vi hjälpa till inom de flesta områden som har en koppling till sponsring, events och donationer. Detta inkluderar bland annat:

 • Hantering av sponsringsförfrågningar
 • Strategi
 • Förhandlingar och avtal
 • Revision och nulägesanalys
 • Projektledning och genomförande
 • Utbildning
 • Rådgivning vid donationer
 • Bollplank

EVENEMANGS­TJÄNSTER

Vi har en bred, långvarig och kvalificerad erfarenhet av evenemang och större event. Vår främsta tillgång är att vi fokuserar på det som brukar kallas implementering, d v s byggnationer, planering, samverkan med myndigheter, samverkan med leverantörer samt nedmontering. Genom att anlita oss vid ett större evenemang skapas trygghet i organisationen och vi säkerställer ett professionellt genomförande för alla berörda. Detta inkluderar bland annat:

 • Kontakt och avtal med leverantörer
 • Planering
 • Budgetering
 • Riskanalys och handlingsplaner
 • Projektledning och genomförande
 • Utbildning av frivilliga/volontärer
 • Genomförande av möten med sponsorer och leverantörer
 • Nedmontering och efterarbete

KONTAKT

KONTAKT

HÅKAN LEEMAN

HÅKAN LEEMAN

Håkan är civilekonom och sjöofficer, och har arbetat med sponsring och events sedan 1993. Han har arbetat på marknadsavdelningen för OS i Lillehammer, som projektledare för Swedish Match i Whitbread Round the World Race, samt varit VD för Sponsorservice Sverige och Thue & Selvaag Sverige. Han har dessutom arbetat för IMG. Idag är Håkan vid sidan om arbetet ordförande för Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet (Svemo) samt tidigare ledamot av Riksidrottsstyrelsen (RF och SISU styrelse).

hakan@sponsorkommunikation.se
+46 (0)708-69 84 02